Telefon: 0532-178 00
Öppetider: 07:00-16:30Ställverksinstallationer

Vi utför ställverksbyten och kompletta nymontage.

Faskompensering

Slimma strömförbrukningen, eliminera övertonerna, bort med meningslös reaktiv strömpendling! 
Vi har investerat i mätinstrument och utbildat oss för att utläsa vad som bör göras i er anläggning! 
Vi har gjort mätningar i ett flertal anläggningar med gott resultat.

För mer information kontakta Niklas Dahlman 0532-178 04.Eltjänst AB, Box 182, 662 24 Åmål • Tel. 0532-178 07 • E-post: info@eltjanstamal.se

 

Producerad av Askås I&R